© 2019 nordbank (under etablering)

Toppleder

Christian Ravnå  blir adm.dir. i Nordbank med delt kontorsted mellom Bergen og Bodø. Ledelse og styre har lang og bred erfaring. Christian Ravnå har lang erfaring som bankmann og leder.

Adm. direktør
Christian Ravnå

Christian.ravnaa@nordbank.no

Mobil: +47 995 60 966

Christian siviløkonom fra NHH og har lang erfaring fra banknæring fra selskaper som DVB bank, Handelsbanken og Bergensbanken. De siste årene har han jobbet som styreleder og drevet sitt eget selskap innen finansiell rådgivning.

 

Styret

Ole Tom Andreassen (Styreleder)

Utdannet Cand.Polit. Lang erfaring fra ulike lederstillinger og styreverv, inkludert styreleder i bla. Harstad Sparebank. Også tidligere vært Regionbanksjef I Sparebank 1 Nord-Norge. 
Foreleser ved Universitet i Tromsø, avdeling Harstad innenfor lederskap, strategi og logistikk. 

Silje Vallestad

Silje er utdannet MA i Strategi og Ledelse fra NHH, med videreutdanning i innovasjon og endringsledelse fra Harvard, Yale, Oxford og WITS.
Hun sitter i World Economic Forum som Young Global Leader og Innovation Expert.
20+ års erfaring som gründer, investor og strategi- og innovasjonsrådgiver der hun har jobbet med både startups, større selskaper og land.

Leif Holst 

Business School (BI) og MBA i finans fra University of Wisconsin. 45 års erfaring innen bank, finans, ledelse og shipping / offshore.

For tiden styreleder i Euro Trans AS og Euro Trans Ship AS, som er hovedaksjonærene i rederiet SeaTrans. Han har tidligere erfaring som Styreleder (2000 - 2012) i Holbergfondene i Bergen.

Marianne Sahl Sveen

Cand.jur. Universitetet i Oslo. Partner i ADEB. Tidligere jobbet i Finanstilsynet samt diverse advokatselskap, herunder også i Singapore-

Betydelig erfaring innenfor børsnoteringer og kapitaltransaksjoner.

Olav Rune Øverland

Olav Rune Øverland er utdannet sosialøkonom. Han har videre en MBA i Corporate Finance og er autorisert finansanalytiker. Hans yrkesmessige erfaring er som grunder av Gabler gruppen (investeringsrådgivning, forsikringsmegling, pensjonsadministrasjon og regnskap). Han har også vært sjef for Skandia Aktiv Forvaltning, Sjefsanalytiker i DnB Markets og banksjef i DnB Privatbank. Han har grunnlagt ulike suksessfulle selskaper og har bl.a. bred erfaring innen fusjoner og oppkjøp og eiendomsutvikling.

Styret skal utvides til 7 medlemmer.