© 2019 nordbank (under etablering)

BRANSJER

Jo flere beslutninger som tas langt unna, desto større er sjansen for at beslutningene blir tatt av personer med stor avstand og manglende forståelse om kundens hverdag og drift. Nordbank skal ha den grunnleggende forståelsen og skal jobbe nært med kundene. 

Vi anerkjenner at relasjoner er en vesentlig del av bankhåndverket. 

INDUSTRI

 • Det er interessante produsenter i markedsområdet – ofte med spesialiserte produkter til de lokale næringene.

 • Mange dedikerte og kreative industribyggere har blomstret.

 • Å kjenne aktørene og det underliggende markedet vil gjøre det mulig for banken å ta de rette risikoene.

 • En typisk kunde kan være en familieeid produsent av et lite utvalg av nisjeprodukter og som har bevist fleksibilitet og tilpasningsevne.

EIENDOM

 • Mange steder langs kysten er næringseiendom et attraktivt marked.

 • Markedet er likvid dersom plasseringen av eiendommen er riktig.

 • Nøkkelkompetanse er å forstå kundens kompetanse og erfaring, rammeverk rundt kontrakter, motparts- og byggerisiko, samt forståelse av det lokale markedet.

 • I tillegg til byggelån, kan 2. prioritetslån til gode kunder med god betjeningsevne være aktuelt, gjerne i samarbeid med annen långiver.

VAREHANDEL

 • Lokale handels- og detaljhandelsselskaper langs kysten betjener lokale bedrifter og enkeltpersoner, samt det voksende turistmarkedet.

 • Selskap med lang fartstid etablert i lønnsomme nisjer med kunnskapsrike eiere, representerer gode kunder for banken.

 • Disse selskapene krever importfasiliteter og er ofte sesongbestemte. Dette gir muligheter for banker som forstår virksomheten, og som kan identifisere kvaliteten til aktørene.

TRANSPORT OG LAGRING

 • Fokus på gode aktører som er teknisk kunnskapsrike og lønnsomme på grunn av god drift, sterke kunderelasjoner og god kontraktsdekning.

FISKERI OG HAVBRUK

 • Både fiskeoppdrett og fiskeri er sterke og voksende næringer.

 • Viktige bransjer på Vestlandet og i Nord-Norge

 • Avhenger av et stort internasjonalt marked.

 • Over tid har sektoren vært svært lønnsom.

 • Behov for mat til verdens voksende befolkning – dette er morgendagens næringer.

 • Banken som er under etablering skal fokusere på små og mellomstore aktører med grundig bransjekunnskap.

 • Leverandørindustri med små og mellomstore bedrifter.

REISELIV

 • Reiseliv anses som en av de mest spennende næringene for tiden.

 • Næringen har blitt mer profesjonalisert de senere år.

 • Tradisjonelt sesongbasert, men vinterturismen er i sterk vekst ikke minst i Nord-Norge. 

 • Flere sysselsatte.

 • Flere helårlige arbeidsplasser. 

MANGFOLDET

 • Kystens næringsliv er sammensatt. 

 • Ideen og potensialet kan være stort, selv om poststedet er lite. 

 • Vi skal være banken som banker på, fordi vi skal være nær.